Αναγνώριση

Το Universidad Azteca-  είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας του Μεξικού στο ανώτατο επίπεδο (Bachelor, Master, Doctorate awards). Δείτε τα σχετικά links :

Κρατική και διεθνής αναγνώριση

www.universidadazteca.net/evaluation_recognition

https://www.universidadazteca.net/yahoo_site_admin/assets/docs/official_translation_SEP_letter_en.244182621.pdf

www.businessschooldirect.info/accreditation

www.azteca-edu.net/int/about-us/acreditation.html

Το Universidad Azteca στην Αυστρία 

Die Universidad Azteca de Chalco, Mexiko, ist durch ihre Akkreditierung beim mexikanischen
Bildungsministerium eine anerkannte mexikanische Universität und daher eine anerkannte ausländische
postsekundäre Bildungseinrichtung im Sinne des österreichischen Rechts.
Gemäß § 88 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 (UG) haben Personen, denen von einer anerkannten ausländischen
postsekundären Bildungseinrichtung ein akademischer Grad verliehen wurde, das Recht, diesen in der in der
Verleihungsurkunde festgelegten, auch abgekürzten, Form zu führen.
Mit freundlichen Grüßen
Patricia Saipt
ENIC NARIC AUSTRIA
BMWF, Abt. III/7
1014 Wien, Teinfaltstrasse 8
Tel. 0043/1/53120/5926
Fax. 0043/1/53120/99/5926
E-mail: patricia.saipt@bmwf.gv.at

https://www.bmwf.gv.at/naric

Πληροφορίες για την Ανώτατη εκπαίδευση στο Μεξικό

www.nesomexico.org/dutch-organizations/mexican-education-system/degrees