Το Universidad Azteca στην Ελλάδα

Γενικός Διευθυντής στα Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών είναι ο Δρ. Gerhard Berchtold (www.businessschooldirect.info/) που διευθύνει και το αντίστοιχο κέντρο σπουδών του Universidad Azteca (https://www.universidadazteca.net/) και του Universidad Central de Nicaragua στην Αυστρία. Στην Ελλάδα ο επικεφαλής συντονιστής των προγραμμάτων του Universidad Azteca είναι ο καθηγητής management και μέλος του international faculty του Universidad Azteca κος Γιώργος Μεντζελίδης https://www.univ-azteca.edu.mx/Academics/faculty.html

Τη συντονιστική ομάδα στελεχώνουν επιστήμονες από το χώρο του Business Administration και των Ψυχολογικών σπουδών (Management, Psychology, Counseling, Coaching)

   

  Dr. Ricardo Saavedra     Dr. Gerhard Berchtold         Dr. George Mentzelidis