Προσοχή ! Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων PhD και Master αποκτούν αντίσοτιχους τίτλους σπουδών από το Universidad Central de Nicaragua και το Universidad Azteca

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

1. Είναι το Universidad Azteca αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στο Μεξικό ;

Βεβαίως. Το Universidad Azteca είναι πλήρως αναγνωρισμένο Ππανεπιστήμιο από το Υπουργείο Παιδείας του Μεξικού. Έχει τη δικαιοδοσία να απονέμει όλους τους Πανεπιστημιακούς τίτλους Bachelor, Master και PhD. Το Πανεπιστήμιο έχει διεθνή αναγνώριση και διατηρεί πλήθος συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για παράδειγμα το πρόγραμμα PhD in Management καθώς και τα Master in Business και Public Administration έχουν θεωρηθεί από το Βρετανικό και Αυστριακό NARIC ως ισοδύναμα των αντίστοιχων Βρετανικών και Αυστριακών. Δείτε περισσότερα στον κατάλογο σπουδών του Πανεπιστημίου : www.azteca-edu.net/int/. Οι αντίστοιχες πληροφορίες ισχύουν και για το Universidad Central de Nicaragua

2. Είναι τα προγράμματα σπουδών του Universidad Azteca distance learning ;

Ναι, τα προγράμματα του Universidad Azteca είναι distance learning προγράμματα που εποπτεύονται από έλληνες (για την Ελλάδα) καθηγητές του Universidad Azteca. Στα προγράμματα σπουδών Συμβουλευτικής και Coaching απαιτείται κατά περίπτωση και παρακολούθηση εργαστηρίων. 

3. Είναι το Universidad Azteca ένα διεθνές Πανεπιστήμιο ;

Ναι. Διατηρεί παραρτήματα στην Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ινδία, τη Μαλαισία κλπ. Παράλληλα συνεργάζεται με κρατικά και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια σε όλοτον κόσμο απονέμοντας στους σπουδαστές τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών.                                                                                         Οι αντίστοιχες πληροφορίες ισχύουν και για το Universidad Central de Nicaragua 

4. Σε ποια γλώσσα διεξάγονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Universidad Azteca ;

Στη γλώσσα της χώρας του σπουδαστή αλλά και στην Αγγλική αν αυτό ζητηθεί.

5. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Universidad Azteca ;

Ανάλογα με το πρόγραμμα. Απαιτείται πρώτο πτυχίο (Bachelor) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο (ή και Master κατά περίπτωση) καθώς επίσης, πάλι ανάλογα με το πρόγραμμα,σχετική προϋπηρεσία και επιπρόσθετη επιμόρφωση. Κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς. Ακολουθείται το rolling admission system. Έτσι οι εγγραφές πραγματοποιούνται κάθε στιγμή. Οι αιτήσεις εγγραφής ελέγχονται από τυος συνεργάτες του Univerisdad Azteca στην Ελλάδα και ακολούθως αποστέλλονται στο European study center του Πανεπιστημίου στην Αυστρία για την τελική αξιολόγηση.  

6. Ποιο είναι το κόστος σπουδών ;

Το κόστος σπουδών στο Universidad Azteca είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και προσιτό. Παράλληλα είναι δυνατό να καταβληθεί τμηματικά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο aztecauniversity@gmail.com