Προγράμματα Σπουδών

Για τους Έλληνες υποψηφίους προσφέρονται τα εξής προγράμματα σπουδών :

1. Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων :

A. Master in Management

B. PhD in Management

Γ. Master in Business Administration (σε διαδικασία αξιολόγησης)

2. Στη Συμβουλευτικη /Coaching :

Α. Master in Management/Counseling/Coaching

Β. PhD in Management/Counseling/Coaching