Διεθνές δίκτυο σπουδών

Το Universidad Azteca διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο σπουδών σε όλο τον κόσμο https://www.univ-azteca.edu.mx/About/about.html. Το δίκτυο αυτό διευρύνεται διαρκώς με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιστιντούτων, οργανισμών και κέντρων εκπαιδευτικής πληροφόρησης. Στην Αυστρία προσφέρει πλήθος προγραμμάτων σε συνεργασία (dual degree) με το διεθνές Πανεπιστήμιο Universidad Central de Nicaragua. Η τελευταία συμφωνία του Universidad Azteca με το διεθνές Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης δείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την αξιοπιστία αλλά και τους ρυθμούς εξάπλωσης του Πανεπιστημίου σε όλο τον κόσμο.