Διαδικασία εγγραφής

1. Υποβολή Αίτησης και των αντίστοιχων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών υποστηρικτικών δικαιολογητικών προς τους εκπροσώπους του Universidad Azteca στην Ελλάδα μέσω email

2. Έλεγχος και αποστολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών στην κεντρική υπηρεσία του Universidad Azteca στην Αυστρία

3. Αξιολόγηση της Αίτησης και αποστολή του δελτίου αξιολόγησης με "έγκριση" ή "απόρριψη" από το Universidad Azteca προς τον υποψήφιο φοιτητή

4. Τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων

5. Έναρξη της φοίτησης σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο στην Ελλάδα